середа, 18 вересня 2013 р.

Освітні системи в різних країнах світу настільки  різноманітні, наскільки і самі країни. На систему освіти мають вплив історичні традиції та сучасні реалії країни, особливості державного устрою, положення і роль країни в системі міжнародних відносин.
Важливою складовою кожного навчального закладу є інноваційний, технологічно-прикладний характер, що має значний вплив на здійснення навчального процесу.
Нині сучасна система освіти є масовою, чітко диференційованою, багатоступеневою з розділенням функцій різних підрозділів, що спрямовані на передавання знань наступному поколінню, але кожна з систем має свою специфіку, яка залежить від низки обставин розвитку кожної країни. Тому важливим є вивчення освітніх систем різних країн світу та здійснення їхнього порівняльного аналізу.Вивчення 
 освітніх 
систем 
          країн


Пропонуємо провести порівняльний аналіз 
освітніх систем країн за вибором